Select Page

Schrijf Van Quickenborne aan om censuur te stoppen!

Onze vrije meningsuiting en onze volledige democratie zijn in gevaar. Woensdag 26 mei kregen vier leden van Voorpost gevangenisstraffen. Hun zogenaamde misdrijf? Ze stonden in mei vorig jaar op de Grote Markt in Mechelen met een ‘Stop islamisering’-spandoek. Er was geen sprake van geweld, bedreigingen of wapens… enkel een spandoek.

De rechter die de vier Voorposters veroordeelde tot gevangenisstraffen maakte misbruik van de bestaande racisme- en haatwetgeving, zoveel is duidelijk. Maar dat zou niet alleen Voorposters zorgen moeten baren. Want als één rechter dit kan, kunnen alle rechters dit. En als Voorpost kan aangepakt worden, kan elke andersdenkende burger worden aangepakt. Onze volledige democratie is dus in gevaar. Want zonder oppositie, zonder het recht op vrije meningen, wordt democratie onmogelijk.

Het is de taak van de minister van Justitie om de democratische rechtstaat te beschermen. Maar Vincent Van Quickenborne doet dit niet. Zijn stilzwijgen is oorverdovend. Hoog tijd dus om de minister te doen luisteren en wakker te schudden. Schrijf Van Quickenborne mee aan: stop de censuur, stop de rechtswillekeur. Van Quickenborne, doe uw plicht!

Geachte heer Van Quickenborne,

Ongetwijfeld hebt u de berichtgeving gevolgd rond de veroordeling van vier Voorpost-manifestanten die celstraffen kregen. Zij hadden een spandoek waarop ‘stop islamisering’ stond te lezen. Niettegenstaande het religieuze onderwerp – waardoor de zaak als vermeend drukpersmisdrijf in feite voor het hof van assisen en niet voor een correctionele rechtbank had moeten komen – zou het vonnis zelf u ook ernstig zorgen moeten baren. Het vonnis stelt immers dissidente meningen zoals kritiek op islamisering strafbaar.

En wanneer dissidente meningen worden verboden, wordt de vrije meningsuiting afgeschaft, en dus de democratische rechtsstaat. U bent als justitieminister aangesteld om te waken over die democratische rechtstaat. En nog concreter: u bent verantwoordelijk voor Justitie en de organen die eronder vallen.

Mag ik u dan ook vragen om de gepaste actie te ondernemen die u als vrijheidminnende democraat ongetwijfeld evenzeer noodzakelijk acht? Mag ik u verder vragen om orde op zaken te stellen binnen de magistratuur zodat rechtswillekeur geen kans krijgt?
En mag ik u tenslotte vragen om nieuwe wetgeving te ontwerpen zodat dit soort van machtsmisbruik in de toekomst niet meer voorvalt? Alleen zo kunnen we onze vrijheid van meningsuiting, democratie en rechtsstaat beschermen. Ik reken op u.

Hoogachtend,

Voornaam Achternaam (enkel eerste letter)

Verstuur bovenstaande mail in uw naam

 (*)
(*) verplichte velden